Home

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY MANNHEIM

Wypadek samochodowy – Niemcy, Austria, Szwajcaria

Kolizja drogowa za granicą? Wypadek samochodowy w Niemczech lub Austrii? Pomoże sieć rzeczoznawców MOTOEXPERT!

Niemiecki rzeczoznawca samochodowy Mannheim jest ekspertem techniki samochodowej, który na terenie Niemiec oferuje i wykonuje szereg niezależnych usług rzeczoznawczych związanych z techniką samochodową i opiniowaniem szkód powypadkowych. Rzeczoznawca z Mannheim jest również partnerem sieci rzeczoznawców MOTOEXPERT, która skupia wyłącznie ekspertów techniki samochodowej o najwyższych kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

Regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej Mannheim, jako doświadczony ekspert motoryzacyjny i partner sieci MOTOEXPERT, znaczną część usług wykonuje przede wszystkim na zlecenie osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych, do jakich doszło na terenie Niemiec, Austrii lub w Szwajcarii. Zdarza się, że swoją pomocą techniczną rzeczoznawca z Mannheim i sieć MOTOEXPERT służą wspólnie zarówno poszkodowanym w zdarzeniach drogowych Niemcom, jak i obywatelom innych państw (w tym Polakom), którzy pragną powierzyć wycenę powstałej szkody niezależnemu ekspertowi motoryzacyjnemu.

Wycena wartości szkody komunikacyjnej po wypadku

Głównym zakresem działalności rzeczoznawczej, jaką prowadzi sieć MOTOEXPERT, której partnerem jest m.in. rzeczoznawca samochodowy Mannheim,  jest przede wszystkim opiniowanie szkód powypadkowych i kosztorysowanie napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Na zlecenie poszkodowanych w niezawinionych wypadkach i  kolizjach drogowych właścicieli pojazdów rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują kompleksowe opinie techniczne, wyceny wartości rynkowej uszkodzonych samochodów oraz kosztorysy napraw powypadkowych. Niezależne i w pełni obiektywne opinie techniczne lub kosztorysy napraw są wówczas podstawą  dochodzenia należnej poszkodowanemu kwoty odszkodowania powypadkowego.

Regionalny rzeczoznawca samochodowy Mannheim, we współpracy z siecią MOTOEXPERT , oferuje profesjonalne i niezależne opiniowanie szkód po wypadkach na terenie:

  • Niemiec, Austrii, Szwajcarii
  • Polski
  • krajów Unii Europejskiej (m.in. Francja, Belgia, Czechy, Włochy, Hiszpania, Holandia)

Rzeczoznawca samochodowy Mannheim może pomóc każdemu poszkodowanemu na terenie Niemiec obywatelowi Polski, który chce dokonać wyceny szkody u niezależnego, niemieckiego eksperta samochodowego. Wówczas właściciel polskiego pojazdu, powierzający wycenę szkody rzeczoznawcy z MOTOEXPERT, może otrzymać obiektywną, niemieckojęzyczną opinię techniczną, na podstawie której dokona likwidacji niezawinionej szkody drogowej u niemieckiego ubezpieczyciela.

Z usług niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT mogą skorzystać bowiem wszyscy właściciele pojazdów, którzy ulegli:

  1. niezawinionemu wypadkowi lub kolizji drogowej na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii, poruszając się samochodem na polskich znakach rejestracyjnych
  2. niezawinionemu wypadkowi lub kolizji drogowej na terenie Niemiec / Austrii / Szwajcarii, poruszając się samochodem na znakach rejestracyjnych jednego z krajów UE – m.in. francuskich, włoskich, chorwackich, czeskich, belgijskich, holenderskich
  3. niezawinionemu wypadkowi lub kolizji drogowej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, poruszając się samochodem na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych

Zostałeś poszkodowany za granicą w wyniku kolizji lub wypadku, do którego doszło nie z Twojej winy? Chcesz dokonać niezależnej wyceny szkody komunikacyjnej? Skorzystaj z oferty usług rzeczoznawczych oferowanych przez sieć MOTOEXPERT. Kontaktując się z nami pod numere tel. +49 0911 9646 455 uzyskasz odpowiedź na interesujące Cię pytania i zasięgniesz porady technicznej, jakiej udzieli nasz niezależny rzeczoznawca samochodowy. Zapraszamy!

Szkody komunikacyjne – Powypadkowa wycena szkód – Wypadki drogowe za granicą (Austria, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Czechy, Chorwacja)

KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |